Štatistika pre zdravotníkov

Pandémia COVID-19 má za následok, ako jeden zo sprievodných javov, zviditeľnenie epidemiológie – cestou jej denne zverejňovaných číselných aj grafických výstupov. Matematické a štatistické postupy klinickej epidemiológie a bioštatistiky sa dobre uplatňujú pri vypracovávaní diplomových a atestačných prác všetkých kategórií zdravotníckych pracovníkov, pri spracovávaní a interpretácii numerických údajov získaných vlastným výskumom. Ponúkame pri tom profesionálnu pomoc.

 

Anketa

Páčia sa Vám naše stránky?

ÁNO (109)
46%

NIE (62)
26%

NEVIEM (64)
27%

Celkový počet hlasov: 235

Novinky